Styret

INFORMASJON I SAMEIE 1


FOR 2019-2020 BESTÅR STYRET AV:

Styreleder             Jon Arve Risan                     nr. 43         tlf: 977 88 940

Nestleder               Hans Kristian Herland         nr. 39          tlf: 992 08 767

Styremedlem         Eirin Ydstie Olafsen             nr. 35          tlf: 920 80 401           

Varamedlem          Kari Berglund                       nr. 43          tlf: 907 34 769

Varamedlem          Christian Sennesvik             nr. 37          tlf: 452 89 321

        


                                        Mailadresse: Sameie1@bondistranda.netStyret mottar gjerne saklige innspill og forslag som gjelder fellesskapet i sameiet.


Saker som gjelder garasjene og de øvrige fellesområdene skal

behandles i Huseierforeningen, men må gå gjennom sameienes styrer.

Eirin Ydstie Olafsen er vår representant fra Sameie 1 i  Huseierforeningen.


Forholdene som gjelder den enkelte oppgang kan tas opp med oppgangsansvarlige, 

som tar det videre med styret om nødvendig.


.

Oppgangsansvarlige for 2019-2020 er:


Nr. 33 Lasse Storheil tlf. 916 53 071


Nr. 35 Jan Olaf Olafsen tlf. 900 14 405


Nr. 37 Lina Kongstad tlf. 483 44 113


Nr. 39 Hans Kristian Herland tlf. 992 08 767


Nr. 41 Trond Olsen tlf. 911 92 318


Nr. 43 Hilde Westernes tlf. 920 52 548