Styret

Styret Sameie 3

Joakim Hafsmo - leder (tlf. 992 24 346)


Gunnar Hovden - nestleder


Harald Kongsgård - styremedlem


Fredrik Jonsson - styremedlem


Truls Owren - vara


Lise Norgren - varaStyret kan kontaktes på epostadresse:

styret.bondistranda3@gmail.com