Styret

Styret Sameie 3

Jan Presttun - leder (tlf. 99213008)


Gunnar Hovden - nestleder


Truls Owren - styremedlem


Joakim Hafsmo - styremedlem


Lise Norgren - vara


Harald Kongsgård - varaStyret kan kontaktes på epostadresse:

styret.bondistranda3@gmail.com