Styret

Styresammensetning Bondistranda Sameie 4, 2019/2020


Tor Torgrimsen – Styreleder

ttorgrimsen100@gmail.com

Bondistranda 36 / Tlf 90831789


Bjørn Tangnes – Nestleder

bjorn.tangnes@gmail.com

Bondistranda 40 / Tlf 91568240


Astrid Blanke – Styremedlem

astridsb@online.no

Bondistranda 38 / Tlf 91867677


Tone Lauritzen – Styremedlem

tone.lauritzen@evry.com

Bondistranda 38 / Tlf 91308072


Torun Melhus Vedal – Vararepresentant

Bondistranda 36


Trine Fevang – Vararepresentant

Bondistranda 34


Vi ber dere i hovedsak benytte sameiets mail-

Bondistranda.sameie4@gmail.com

Men dersom det oppstår akutte situasjoner kan dere benytte tlf/mail i listen over.


Med vennlig hilsen styret i sameie 4.