Styret


Styresammensetning Bondistranda Sameie 4, 2020/2021


Tor Torgrimsen – Styreleder

ttorgrimsen100@gmail.com

Bondistranda 36 / Tlf 90831789


Bjørn Tangnes – Styremedlem

bjorn.tangnes@gmail.com

Bondistranda 40 / Tlf 91568240


Astrid Blanke – Styremedlem

astridsb@online.no

Bondistranda 38 / Tlf 91867677


Tone Lauritzen – Styremedlem

Tone.margit.lauritzen@gmail.com

Bondistranda 38 / Tlf 91308072


Torun Melhus Vedal – Vararepresentant

Torun.melhus.vedal@helse-sorost.no

Bondistranda 36 / Tlf 93209215


Einar Henriksen– Vararepresentant

Einarhen@gmail.com

Bondistranda 34 / Tlf 91644716


Vi ber dere i hovedsak benytte sameiets mail-

Bondistranda.sameie4@gmail.com

Men dersom det oppstår akutte situasjoner kan dere benytte tlf/mail i listen over.


Med vennlig hilsen styret i sameie 4.