Styret

Styret Sameie 5

Kirsten Toppe - Styreleder

Erik Bratli - Nestleder

Margrethe Steel Brøndrup - Sekretær


Nikolai Nævestad - Varamedlem

Erik Andreassen - Varamedlem

Eli Bjerkenes - Varamedlem


Styret kan kontaktes via kontaktskjema, på styretelefon nr 66 78 25 55 eller direkte på Bondistranda.Sameie5@gmail.com