Styret

Styret Sameie 5


2020/2021


Kirsten Toppe - Styreleder

Erik Bratli - Nestleder

Margrethe Steel  - Sekretær


Nikolai Nævestad - Varamedlem

Kari Brøste Kjersem- Varamedlem

Eli Bjerkenes - Varamedlem


Styret kan kontaktes via kontaktskjema,                på styretelefon nr 66 78 25 55


eller e-post


Bondistranda.Sameie5@gmail.com