Styret

Styret Huseierforeningen

Styret i huseierforeningen består  av 2 medlemmer fra hvert av sameiene,

et hovedstyremedlem samt et varamedlem.


Sameie 1

Dag Holth

Anne Kristin Ulleland /vara


Sameie 2

Bjørn Korstvedt

Knut Syvertsen/vara


Sameie 3

Lise Norgren

Jan Presttun/vara


Sameie 4

Bjørn Tangnes

Tone Lauritzen/vara


Sameie 5

Kirsten Toppe

Pål Lein Bastiansen/vara


Kontakt med Huseierforeningen går via sameie.

Benytt gjerne kontaktskjema for ditt sameie