Styret

Styret Huseierforeningen

Styret i huseierforeningen består  av 2 medlemmer fra hvert av sameiene,

et hovedstyremedlem samt et varamedlem.


Styrets leder : Kirsten Toppe


Sameie 1

Hans Kristian Herland

Toril Holth /vara


Sameie 2

Bjarne Blom-Jensen

Per Arne Rikstad/vara


Sameie 3

Harald Kongsgård

Fredrik Jonsson Ruud/vara


Sameie 4

Bjørn Tangnes

Tone Lauritzen/vara


Sameie 5

Kirsten Toppe

Nikolai Nævestad/vara


Kontakt med Huseierforeningen går via sameie.

Benytt gjerne kontaktskjema for ditt sameie