Styret

Styret Sameie 2

Per Arne Rikstad - Styreleder

Jan-Henrik Fjære - Styresekretær

Rolf Arne Øie - Styremedlem og nestleder


Bjarne Blom-Jensen - Varamedlem