Styret

Styret Sameie 2

Knut Frithjof Syvertsen - Styreleder

Jan-Henrik Fjære - Styresekretær

Rolf Arne Øie - Styremedlem og nestleder


Bjørn Korstvedt - Varamedlem