Bondistranda

Bondistranda er plassert rundt 2 km utenfor Asker sentrum og består av 208 leiligheter

fordelt 5 på sameier. Hvert sameie har eget styre med ansvar for sitt sameie.

Hvert sameie har et medlem og en vara i Huseierforeningen.

Huseierforeningen har ansvaret for garasjer og fellesområder.